Voss bygdeboknemnd ynskjer at skjema med opplysningar vert sendt inn etter ein på førehand bestemt plan.

I denne omgang ynskjer me at dei som bur i området Ringheim gnr. 50 til Nesheim gnr. 80 skal senda inn skjema.  

NB Nokre eigedomar under Ringheim: Lunden 34-38, Rognshagen 39-64 og eit par eigedomar i Rognsli kjem ikkje med no. Dei kjem i boka om sentrum.. 

Dei som bur på gardar med høgare gardsnummer må venta litt.

Nedanfor finn du eit nettbasert skjema for innsending. Du kan gjerne lasta ned pdfskjemaet i pdf-format her (323.28 KB), for kladd og innsamling av informasjon.
Ynskjer du heller å levera på papir kan skjemaet sendast i posten til Voss bygdeboknemnd, Regimentsvegen 225, 5705 Voss. Skjemaet kan òg leverast direkte til kontaktperson eller på Voss Tinghus.

Voss bygdebok - skjema til innlevering

Person A

Viss Person A kjem frå Voss, fyll ut felta nedanfor:
Foreldre til Person A

Person B

Viss Person B kjem frå Voss, fyll ut felta nedanfor:
Foreldre til Person B